Billede af strand

Vilkår for brug af Sydjysk Sparekasses hjemmeside

Vilkår for brug af Sydjysk Sparekasses hjemmeside

Nedenstående vilkår accepteres ved brug af sparekassens hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at vilkårene læses omhyggeligt.  

1. Behandling af persondata 

Sydjysk Sparekasse anvender teknologier herunder cookies og tracking pixels. Læs mere om cookies ved at trykke på den ”grønne” cookie nederst på side.  

Alle oplysninger, der afgives i forbindelse med formularer på siden, bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. Sparekassen har desuden mulighed for at foretage automatisk registrering af brugerens anvendelse af Hjemmesiden og af IP-adresser. (fx til statistikker og lign.) 

2. Ophavsret 

Indholdet på Sydjysk Sparekasses hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Internetsiderne må ikke mangfoldiggøres uden at sparekasses forudgående skriftlige samtykke hertil.  

3. Ansvarsfraskrivelse for indholdet  

Sparekassens hjemmeside skal alene ses som orientering og er alene rettet mod kunder i Danmark, medmindre andet direkte fremgår. Information og oplysninger skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge sparekassens produkter og ydelser mv. Oplysningerne på hjemmeside skal heller ikke sidestilles med personlig økonomisk rådgivning. 

Sparekassens hjemmeside vedligeholdes løbende og vi bestræber os på kun at videregive korrekte oplysninger, og vi bruger udelukkende kilder, der vurderes at være pålidelige. Sparekassen kan ikke gøres erstatningsansvarlige for eventuelle fejl, udeladelser eller ufuldstændige oplysninger på hjemmesiden.  

Indholdet på hjemmesiden skal ikke opfattes som individuel rådgivning og vi anbefaler at væsentlige dispositioner foretages på baggrund af individuel rådgivning. Vi beder derfor vores kunder henvende sig i vores afdelinger, hvis der ønskes personlig rådgivning. Sydjysk Sparekasse påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af indholdet af vores hjemmeside. 

Sydjysk Sparekasse er berettiget til at ændre indholdet af hjemmesiden. Ændringer kan ske til enhver tid og uden forudgående varsel. Der er via sparekassens hjemmeside links til tredjeparts hjemmesider. Sparekassens påtager sig intet ansvar for indholdet af disse sider.