Et meget tilfredsstillende årsregnskab

Sydjysk Sparekasses første årsregnskab er meget tilfredsstillende

For første gang efter fusion mellem Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse aflægger Sydjysk Sparekasse årsregnskab. Regnskabet viser et resultat for 2023 på 198,8 mio. kr. før skat, hvor de to sparekasser i 2022 sammenlagt realiserede et resultat på 103 mio. kr. før skat. Der er således tale om en fremgang på 95,8 mio. kr.

I efteråret 2023 fusionerede Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse under navnet Sydjysk Sparekasse. I en ligeværdig fusion opstod et nyt lokalt pengeinstitut i Syd- og Sønderjylland med mere end 75.000 kunder, 230 ansatte og 17.000 garanter.

Den altovervejende årsag til, at det har været et ekstraordinært godt år, er, at sparekassen, ligesom resten af sektoren, har været begunstiget af et stigende renteniveau.

Om den syd- og sønderjyske garantsparekasses første årsregnskab udtaler, adm. direktør, Max Hovedskov: 

”Vi er kommet godt i gang efter sammenlægningen af de to sparekasser, hvilket årets resultat også bevidner, men vi må også erkende, at det bliver svært at holde niveauet i 2024, da vi i 2023 har været begunstiget af rentestigninger.”

Øget kapitalgrundlag og øgede renteindtægter

 

Resultatet for 2023 medvirker til en høj kapitalprocent, der sikrer, at Sydjysk Sparekasse er en solid garantsparekasse med en kapitalprocent på 31,1%.

 

Det realiserede resultat før skat for 2023 er forbedret med 95,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Udviklingen i årets resultat i forhold til sidste år kan primært forklares ved:

 

  1. øgede netto renteindtægter på 172,5 mio. kr.
  2. faldende netto gebyr- og provisionsindtægter på -26,8 mio. kr.
  3. øgede kursreguleringer på værdipapirer på 51,8 mio. kr.
  4. øgede udgifter til personale og administration på -38,3 mio. kr.
  5. øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på -63,8 mio. kr., hvoraf størstedelen dog kan henføres til et ledelsesmæssigt skøn.