Den røde komet i Rødekro

Sådan sender du oplysninger til os  

For at kunne give dig den bedst mulige rådgivning, har vi brug for at kende din økonomi. Skal du for eksempel snakke med din rådgiver om din pension, har vi brug for at kende dine pensionsordninger. Skal du købe hus eller optage et nyt lån, kan vi have brug for at få oplysninger om din indtægt via oplysninger fra SKAT.  

Send skatteoplysninger

Herunder finder du en vejledning i, hvordan du kan give Sydjysk Sparekasse adgang til din skattemappe. 

Har sparekassen adgang til din skattemappe, behøver du eksempelvis ikke sende lønsedler eller årsopgørelser til os i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, lån m.m. 

Læseadgangen kan gives for en tidsbegrænset periode, og du kan altid se i logbogen, hvornår sparekassen har været inde at se dine oplysninger.  

Sydjysk Sparekasse kan ikke rette i dine oplysninger, men kun læse dem. 

 1. Log ind
  Gå ind på www.skat.dk og log på Skat/Borger. Vælg menupunktet ’Profil’.

 2. Profiloplysninger
  I menupunktet ’Profiloplysninger’ skal du vælge ’Giv adgang til rådgivere eller andre’.

 3. Giv adgang til Sydjysk Sparekasse
  I punktet ’Giv adgang til rådgivere eller andre’ skal du indtaste Sydjysk Sparekasses CVR-nummer, som er: 67051815 og dernæst igen CVR-nummeret i feltet ‘Bekræft adgang’.

  Du skal sætte flueben under ‘adgang’ i følgende 4 punkter under ’Tast selv borger’:

 1. Se forskudsopgørelsen

 2. Se årsopgørelsen mv.

 3. Personlige skatteoplysninger

 4. Aktuelle indkomstoplysninger/e-skattekort


I højre kolonne skal du indtaste udløbsdatoen i forhold til adgangen. Vi anbefaler 4 år fra dags dato.
Når du har valgt de ovennævnte punkter, skal du vælge ’Godkend’ og dernæst ’Log af’.

Husk at en evt. samlever eller ægtefælle også skal give sparekassen adgang. 

Send pensionsoplysninger

I denne vejledning kan du se, hvordan du deler dine pensionsoplysninger med din rådgiver i Sydjysk Sparekasse.  

 

Send via mobilbanken:

 1. Log på mobilbanken.  

 2. Åben menuen i højre hjørne og klik på ”Pensionsinfo”.  

 3. Herefter vælger du ”Del info”. 

 4. Når indsamlingen er færdig trykker du ”Fortsæt” 

 5. Udfyld dine oplysninger og klik på ”Send oplysninger for mig”.

 

Send via netbank:

 1. Log på netbanken
 2. Åben Pensionsinfo via menuen ”Links”
 3. Vælg ”Del info” på den pop-up du får i netbank.
 4. Nu indsamler Pensionsinfo dine oplysninger, og du skal blot følge flowet. 
 5. Du skal udfylde dine oplysninger og afslutte ved at klikke på knappen ”Send oplysninger for mig”

 

Send via pensionsinfo.dk (ikke kunde)

 1. Log påpensionsinfo.dk
 2. Når indsamlingen er færdig →tryk "forsæt"
 3. Tryk på "hent rapport" i øverste højre hjørne
 4. Sæt flueben ved "Vælg alle Pensionsaldre" og tryk hent din rapport
 5. Der dannes nu en PDF fil som du skal sende til din rådgiver

Send helbredserklæring

Hvis du har aftalt et møde med din rådgiver omkring pension, dækning ved nedsat erhvervsevne eller død, kan det være nødvendigt at udfylde en helbredserklæring. 

Vær opmærksom på at helbredserklæringer skal udfyldes på computer, da indsendelse af dokumentet ikke er muligt via tablet.  

Du har mulighed for at sende erklæringen direkte til din rådgiver, eller gemme den på din computer. 

Når du har udfyldt erklæringen, vil du blive bedt om at signere med MitID, for at underskrive de oplysninger du har angivet.

Du skal være opmærksom på, at du med din signering samtidig giver pensionsselskabet samtykke til at registrere og opbevare dine helbredsoplysninger, samt indhente yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt for pensionsselskabet. Du kan læse mere om dette i erklæringen. 


Kort helbredserklæring: H6D - Tegning af "Livsforsikring", "Kritisk sygdom" og "Børnerente"  
 
Lang helbredserklæring: H2 - Tegning af "Tab af erhvervsevne"