Når en af dine kære går bort 

Bobehandling ved dødsfald

Praktisk information i en svær tid 

Når en af dine kære går bort, er der mange praktiske forhold, der skal tages stilling til i forhold til økonomi og arv. Det er en sorgfuld tid, hvor det kan være svært at overskue alt det praktiske.

På siden her giver vi dig et overblik, der skal gøre processen mere overskuelig for dig. Du finder svar på dine spørgsmål herunder.

Klik her for at udfylde formular

Find svar på dine spørgsmål

Hvad sker der med afdødes konti og betalinger?
Når vi får besked om dødsfaldet, spærrer vi konti og kort. Vi sletter alle betalingsaftaler på afdødes konti og eventuelle fælleskonti, så det ikke er muligt at hæve på disse konti, før skifteretten har udstedt en skifteretsattest eller på anden vis har givet en tilladelse. Vi sender samtidig et informationsbrev til boets adresse.

Arvinger er ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, så længe der ikke er udstedt en skifteretsattest. Er der fælles udgifter som f.eks. husleje, der tidligere blev betalt fra en af de spærrede konti, anbefaler vi, at regningerne fremover bliver betalt fra ægtefælle eller samlevers egen konto.
Kan I hjælpe med at betale regninger til begravelse eller bisættelse?

Er der på dødsdagen penge i boet til betaling af begravelsen eller bisættelsen, kan vi hjælpe med at betale disse regninger. I praksis foregår det ved, at du sender en kopi af regningen til os.

Betaling for vedligeholdelse af gravstedet kan ske, når der foreligger en skifteretsattest. 

Hvad sker der med udbetaling af pensionsordninger og forsikringer?

Pensionsopsparing i form af ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparing udbetales som hovedregel uden om boet til nærmeste pårørende.

Udbetalingerne indgår altså ikke i hverken åbningsstatus eller boopgørelse. Derimod indgår penge på selvpensions- og indekskonti i boet og udbetales til arvingerne, der er registreret på skifteretsattesten.

Forsikringer udbetales som hovedregel uden om boet til den, der er indsat som begunstiget. Hvis vi har pant i forsikringen og afdøde har lån i banken, modregner vi lånet i forsikringssummen og udbetaler et eventuelt overskydende beløb til den begunstigede.

For de penge, der udbetales uden om boet, gælder det, at stats- og boafgiften trækkes fra, inden beløbet udbetales.

Hvordan får skifteretten oplysninger om afdødes økonomi?

Er det dig, der har bestilt begravelsen eller bisættelsen, bliver du registreret som skifterettens kontaktperson. En til tre uger efter dødsfaldet bliver du kontaktet af skifteretten.

Vi sender, kort tid efter vi har modtaget besked om dødsfaldet, en opgørelse over afdødes konti og eventuelle depoter pr. dødsdagen til skifteretten.

Skifteretten har brug for oplysninger om fast ejendom og værdifuldt løsøre som for eksempel bil eller båd. Desuden ønsker skifteretten oplysning om, hvem der kan arve og om et eventuelt testamente. På det grundlag vejleder skifteretten om de forskellige bobehandlingsformer.

Hvordan forholder jeg mig til skifteretsattest og skiftefuldmagt?

Når du som pårørende har været i kontakt med skifteretten, bliver der udstedt en skifteretsattest, som fortæller, hvem boets arvinger er. Hvis I er flere arvinger, er det vigtigt, at I tager stilling til, om I vil give skiftefuldmagt til én person, der kan administrere bodelingen. Det kan være praktisk, da det ellers vil betyde, at alle arvinger skal skrive under, hver gang der skal ske noget med boets engagement i sparekassen.

Skifteretten oplyser ikke sparekassen om, hvem der er arvinger til boet. Derfor skal du sende en kopi af skifteretsattesten og eventuelle skiftefuldmagter til os, så vi kan hjælpe med at behandle boet.

Hvilken legitimation skal jeg sende til jer? Og hvordan?

For at være sikre på, at vi frigiver arven til de rigtige arvinger, skal vi bruge billedlegitimation på både fuldmagtshavere og arvinger i boet. Hvis du er kunde i Sydjysk Sparekasse og allerede er tilstrækkeligt legitimeret, skal du ikke gøre mere. Bemærk, at vi desværre ikke kan behandle boet, før vi har modtaget legitimation fra alle arvingerne.

Du skal sende en kopi af billedlegitimation såsom pas eller kørekort. Har du ikke et af dem, kan du sende kopier af mindst to af de følgende dokumenter: Dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, din seneste forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT.

Har du bopæl udenfor Danmark, skal vi have en kopi af gyldig billedlegitimation. Pas, EU-/EØS kørekort og nationalt identitetskort er anerkendt af banken som gyldig billedlegitimation.

Sådan gør du

Du kan sende kopierne til os med posten eller udfylde formularen via www.brspk.dk/bobehandling. Dette er en sikker kanal at bruge.

Hvordan får jeg adgang til afdødes netbank?
Hvis der kun er én person, der administrerer boet, er det ofte muligt at få adgang til boets engagement via netbank. Her kan du betale regninger, overføre penge og sælge værdipapirer.
Hvordan får jeg adgang til afdødes e-Boks?

Du kan få adgang til afdødes eBoks, når skifteretsattest og eventuelle skiftefuldmagter er udstedt.

Hvad gør jeg i forhold til fordeling af arv?

Vi anbefaler, at arven ikke fordeles før proklamafristen, på otte uger fra indrykningsdatoen, er udløbet. Hvis vi skal overføre penge fra boet, har vi brug for modtagerens reg. nr. og kontonummer.

Hvis der er værdipapirer, der skal fordeles, har vi brug for CD-ident og depotnummer. CD-identet består af 5 cifre, der beskriver, hvilket pengeinstitut værdipapirer skal overføres til. Du kan få oplyst dit CD-ident og depotnummer i dit pengeinstitut.

Hvis der er flere arvinger, har vi brug for at få oplyst, hvordan arven skal fordeles. Vær opmærksom på, at aktier kun kan deles i hele styk.

Hvor skal jeg henvende mig ved spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte afdødes rådgiver. Du kan se oplysninger på rådgiver i afdødes netbank. Du kan også ringe til os på tlf. 74 18 38 38, så hjælper vi dig videre. Du kan også finde brugbare informationer på www.SKAT.dk